Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘koningskoppeling’

Wat is er veel bereikt. Goed om te zien dat er toch zoveel initiatieven zijn. Er is dus duidelijk wel iets in beweging gekomen, de afgelopen jaren. Zelf neem ik al actief (vanaf 2002 OSOSS 1 en 2)deel aan dit veranderingsproces. Ga niet emotioneel doen, maar we gaan echt iets missen met het verdwijnen van het programma NOIV. Wat een actieve en gedreven enthousiatelingen. Stonden altijd met raad en daad bij en wisten mij in ieder geval te binden met andere voorlopers. Juist dit maakt het leuk. Niet zelf het wiel uitvinden, maar krachten en kennis bundelen. Voor mij zijn de laatste verdiende credits aan het adres van het team NOIV, die mij in verbinding brachten met de juiste mensen van KING. Mijn initiatief, de broodnodige “koningskoppeling”, had nooit gaan vliegen zonder de boost van NOIV en KING.

Vandaag stond ik samen met voorloper Bart Lindeboom hoofd I&A gemeente EDE en o.a. initiatiefnemer/geestelijke vader van Typo3gem. Samen deelden wij de vloer met onze passie voor mooie initiatieven m.b.t. Open Standaarden en Open Software. Juist nu worden er steeds meer toepassingen volwassen en kennen een echte stevige marketing en after sales.
Maar ja. “Open Standaarden”, vooral binnen koppelvlakspecificaties, blijven een aanhoudende zorg.

Neem nu de “koningskoppeling”. Deze koppeling, gebaseerd op de open standaarden Stuf 3.10 zaken en CMIS, wordt samen met vele grote en kleine leveranciers, gemeenten, samenwerkende organisaties als Dimpact etc. onder strakke regie van KING ontwikkeld tot een stevige “STANDAARD”. De koningskoppeling kreeg van mij de naam om reden dat de opleverdatum t.b.v. een pilot was gesteld op koninginendag. Dat gecombineerd met KING en de vorstelijke samenwerking tussen gemeenten en leveranciers, maakt deze koppeling speciaal.

De doelstelling van het initiatief is dat deze koppeling de twee werelden van de zaaksystemen binnen een midofficeproces en een Document Management Systeem, met elkaar gaan verbinden op basis van webservices, ongeacht welk product en van welke leverancier. KING pakt hierin de regie en bouwt parallel een toetsinstrument dat het mogelijk maakt om de werking van zowel zaaksystemen als DMS te testen op een juiste werking conform de gestelde specificaties. De pilot tot het bouwen op basis van specificaties is inmiddels gestart. In het eerste kwartaal 2012, hopen wij de eerste fase mbt het in gebruiknemen van de koppeling, af te ronden. Ook dit zou een mooie doorbraak kunnen zijn die qua aanpak vraagt “om meer”.
Gelukkig kan een hybride omgeving een plezierige “lock in” geven die iedereen doet bewegen naar een standaard. Een goede, vastgestelde standaard kan veel ergenis voorkomen en bakken van geld en tijd opleveren. Zeker in de steeds verder uitgroeiende wereld die vraagt om steeds meer koppelvlakken. Interoperabiliteits problemen kunnen door deze aanpak zeker worden voorkomen. Laten wij, overheid(klant) en leveranciers vooral gezamenlijk voorbeeld nemen aan dit mooie proces.

Een laatste verslag via het NOIV door:

Hans Harskamp
senior specialist/teammanager ICT
Gemeente Woerden

Advertenties

Read Full Post »